1α) Νέα Προθεσμία Υποβολής Περίληψης: 31 Δεκεμβρίου 2015 (Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 10 Ιουνίου 2015)
 
  β) Προθεσμία Υποβολής Πλήρους Εργασίας: 12 Ιανουαρίου 2016 
   Ενημέρωση για την αποδοχή των εργασιών μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2016. Οι διορθωμένες εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου το αργότερο μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2016.
 
2) Προθεσμία Υποβολής Πρότασης  Παρουσίασης Έκθεσης/Κατασκευής: 12 Φεβρουαρίου 2016 
   Ενημέρωση για την αποδοχή των εκθέσεων μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2016.
 
3) Προθεσμία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό IDEAS: 31 Δεκεμβρίου 2015

ACSTAC Accreditations

ACSTAC is an Official Greek Ministry of Education Event.

short minedu 2tel

 

ACSTAC is supported by the City of Thessaloniki.

cityofthess

ACSTAC is supported by Aristotle University of Thessaloniki.

auth logo

ACSTAC is an Official CERN Event.

cern

ACSTAC is an Official EPS Event.

eps

ACSTAC is supported by ACT.

act logo