Ημερομηνίες Συνεδρίου: 24-26 Νοεμβρίου 2017

 
1 α) Νέα προθεσμία Υποβολής Περίληψης: 9 Μαρτίου 2017  (Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 10 Οκτωβρίου 2016)
    Ενημέρωση για την αποδοχή των περιλήψεων μέχρι τις 26 Μαρτίου 2017. 
 
  β) Προθεσμία Υποβολής Πλήρους Εργασίας:  15 Απριλίου 2017 Παράταση μέχρι 26 Απριλίου 2017
   Ενημέρωση για την αποδοχή των εργασιών μέχρι τις 14 Μαΐου 2017. Οι διορθωμένες εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου 15-21 Μαΐου 2017.
 
2) Νέα Προθεσμία Υποβολής Πρότασης  Παρουσίασης Έκθεσης/Κατασκευής: 8 Οκτωβρίου 2017
   Ενημέρωση για την αποδοχή των εκθέσεων μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2017.
 
3) Προθεσμία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό IDEAS: 20 Σεπτεμβρίου 2017

ACSTAC Accreditations

ACSTAC is an Official Greek Ministry of Education Event.

short minedu 2tel

 

ACSTAC is supported by the City of Thessaloniki.

cityofthess

ACSTAC is supported by Aristotle University of Thessaloniki.

auth logo

ACSTAC is an Official CERN Event.

cern

ACSTAC is an Official EPS Event.

eps

ACSTAC is supported by ACT.

act logo