• Σημαντικές ημερομηνίες
  • Εγγραφή συμμετεχόντων
  • Εργαστήρια
  • Επιτροπές αξιολόγησης
1α) Νέα Προθεσμία Υποβολής Περίληψης: 31 Δεκεμβρίου 2015 (Έναρξη υποβολής περιλήψεων: 10 Ιουνίου 2015)
 
  β) Προθεσμία Υποβολής Πλήρους Εργασίας: 12 Ιανουαρίου 2016 
   Ενημέρωση για την αποδοχή των εργασιών μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2016. Οι διορθωμένες εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου το αργότερο μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2016.
 
2) Προθεσμία Υποβολής Πρότασης  Παρουσίασης Έκθεσης/Κατασκευής: 12 Φεβρουαρίου 2016 
   Ενημέρωση για την αποδοχή των εκθέσεων μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2016.
 
3) Προθεσμία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό IDEAS: 31 Δεκεμβρίου 2015
Read More
Οι ηλεκτρονικές εγγραφές για το ACSTAC 2016 έχουν ξεκινήσει!
Είναι απαραίτητο να εγγραφούν όλοι όσοι θα παραβρεθούν στον χώρο του Συνεδρίου. Πιο συγκεκριμένα, μπορειτε να δείτε παρακάτω οδηγίες ανάλογα με την ιδιότητα σας και έπειτα να προχωρήσετε στην εγγραφή σας, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: www.eventora.com/en/Events/acstac-2016
 
 
Μαθητές που παρουσιάζουν Εργασία, Αφίσα ή Έκθεση, και συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό IDEAS
-Θα πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την φόρμα εγγραφής που συνοδεύεται από καταβολή του κόστους εγγραφής
Υπάρχουν 2 περίοδοι ηλεκτρονικής εγγραφης:
Α- Έγκαιρη εγγραφή (κόστος εγγραφής 15 Ευρώ), μέχρι 16/2/2015, επιλέγοντας το πεδίο, Early Registration for student presenters from February 11 to 16 / Έγκαιρη Εγγραφή για μαθητές από 11 μέχρι 16 Φεβρουαρίου 
Β- Εκπρόθεσμη εγγραφή (κόστος εγγραφής 20 Ευρώ) μέχρι  22/2/2015, επιλέγοντας το πεδίο Late Registration for student presenters from February 17 to 22 / Εκπρόθεσμη εγγραφή για μαθητές από τις 17 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου
 
Η καταβολή του κόστους εγγραφής θα γίνει υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών. 
 
Μαθητές που συμμετέχουν ΜΟΝΟ στον Διαγωνισμό Μαθηματικής και Λογικής Σκέψης
-Θα πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την φόρμα εγγραφής, χωρίς να υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, μέχρι 22/2/2016, επιλέγοντας το πεδίο Registration for visitors or parents / Εγγραφή για επισκέπτες ή γονείς
 
Καθηγητές-μέντορες
-Θα πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την φόρμα εγγραφής, χωρίς να υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, μέχρι 22/2/2016, επιλέγοντας το πεδίο Registration for teachers-mentors / Εγγραφή για καθηγητές-μέντορες
 
Συνοδοί, γονείς, δημοσιογράφοι και μαθητές που παρακολουθούν απλώς το συνέδριο ή κάποιο εργαστήριο (workshop) 
-Θα πρέπει να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την φόρμα εγγραφής, χωρίς να υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, μέχρι 22/2/2016, επιλέγοντας το πεδίο Registration for visitors or parents / Εγγραφή για επισκέπτες ή γονείς
Read More

ACSTAC 2016 Workshops

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ACSTAC 2016, μια ποικιλία από συναρπαστικά εργαστήρια θα προσφερθεί σε όλους τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες. 

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα εργαστήρια για την κάθε μέρα. 
Η γλώσσα στην οποία θα παρουσιαστεί το κάθε εργαστήριο αναγράφεται σε παρένθεση ως GR για την ελληνική και EN για την αγγλική.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών για κάθε εργαστήριο, επομένως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εγγραφών.
(Προθεσμία εγγραφής: 02/03/2016)

During the ACSTAC 2016 Conference, a variety of exciting workshops will be offered to all registered participants. 

You can select to participate in any of the Workshops described below. 
The language that the Workshop will be offered in is indicated in parentheses as GR for Greek and EN for English.

There is a maximum number of participating students for each workshop on a first-come-first-served basis. 
(Registration deadline by: 02/03/2016)

Robotics Triathlon

Organizers: Fachantidis Nikos, Chatzifoteinou Katerina, Fiska Vasiliki, Perlantidis Petros, Aggeloudis Dimitris, Terzoglou Giorgos, Terzidou Maria, Stamatis Anestis

Language: EN

Description (GR) :

Σε αυτό το Ρομποτικό Τρίαθλο θα πραγματοποιηθεί ένας διαγωνισμός πολλαπλών φάσεων, που περιλαμβάνει την συμπλήρωση τριών συνεχώμενων δοκιμασιών με Ρομπότ. Όσοι συμμετέχουν θα κληθούν να επιλύσουν προβλήματα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όπως φυσικής, μαθηματικών και μηχανικής, σε συγκεκριμένο χρόνο. Αυτό θα είναι ένα ξεχωριστό Workshop διάρκειας δύο ωρών, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Description (EN) :

In this Robotics Triathlon a multiple-stage competition will be performed involving the completion of three continuous and sequential trials with Robots. The participants will be called upon to solve problems of different areas, such as physics, mathematics and engeeniring, in a specific time. This will be a two-hour stand-alone workshop that will take place on Friday.

AI Search: Lions and Gazelles - IEEE Hellenic Educational Activities

Organizers: Dragoumanos Stamatis & Vicky Fiska

Language: EN

Description (GR) :

Αυτή είναι μία εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και συγκεκριμένα στην «Αναζήτηση στο Χώρο των Καταστάσεων». Είναι μία ιδιαίτερη έκδοση ενός πολύ παλιού γρίφου «Ιεραπόστολοι και Καννίβαλοι». Οι μαθητές θα γράψουν και θα παρουσιάσουν μία προσαρμογή που λύνει το πρόβλημα κάνοντας χρήση έτοιμων υλικών από χαρτί, καθώς εξερευνούν την έννοια της αναπαράστασης κατάστασης (state representation). Θα ακολουθήσει μία ανεπίσημη ανάλυση του χώρου κατάστασης, του χώρου αναπαράστασης, της αναζήτησης κατά βάθος πρώτα και κατά πλάτος πρώτα και του συντομότερου μονοπατιού. Επίσης θα συζητηθούν η ιστορία του προβλήματος και τα κοινωνικο-ηθικά θέματα που περιλαμβάνονται στη δημιουργία τέτοιων γρίφων. Οι μαθητές θα γνωρίσουν για πρώτη φορά: 1. Τρόπους προσέγγισης στην επίλυση κλασικών γρίφων 2. Τη χρήση αναπαράστασης κατάστασης χώρου για την επίλυση προβλημάτων 3. Την ανεπίσημη σύγκριση αναζήτησης κατά βάθος πρώτα και κατά πλάτος πρώτα και την αναζήτηση του συντομότερου μονοπατιού 4. Την ιστορία αυτού του κλασικού σετ προβλημάτων και τον κοινωνικο-ηθικό του αντίκτυπο Οι μαθητές θα μπορέσουν: Να βρουν λύση σε έναν από τους κλασικούς γρίφους: «πέρασμα του ποταμιού» Να μάθουν πως να δημιουργούν αναζήτηση χώρου κατάστασης Να περιγράψουν τα προτερήματα της αναζήτησης κατά βάθος πρώτα και κατά πλάτος πρώτα, και να βρουν το συντομότερο μονοπάτι.

Description (EN) :

This is an introduction to Artificial Intelligence (AI) ‘state-space search.’ It is a diversity sensitive version of “Missionaries and Cannibals” a very old problem solving puzzle. The entertaining story line provides necessary background justifying the classic rules. Students will write and perform a skit that solves the problem using pre-made paper props, as they explore the concept of state representation. This is followed by an informal analysis of state-space, state representations, depth- and breadth-first search, and shortest path. The history of the problem and the social/ethical issues involved in creating such puzzles is also discussed. Introduce students to:
1. Approaches to problem solving using classic puzzles
2. Using state-space representations to solve a problem
3. Informally comparing depth and breadth-first search, and finding the shortest path 4. The history of this classic set of problems and their ethical/social impact Students will be able to: Find a solution to one of the classic ‘river crossing’ puzzles 
Learn how to create a state-space search 
Describe the advantages of depth- versus breadth-first search to find a solution 
and shortest path 
Describe the social/ethical ramifications of the storyline behind a classic puzzle 


A General Overview of the US Undergraduate Application Process, as well as Summer Program Opportunities in US Universities. 

Organizers: Kotsi Arian

Language: EN

Description (GR) :

Η παρουσίαση θα τονίσει τα οφέλη του εκπαιδευτικού συστήματος των ΗΠΑ, την διαδικασία αίτησης για σπουδές σε πανεπιστήμια, καθώς και τις δυνατότητες λήψης οικονομικής βοήθειας και υποτροφιών για τους φοιτητές εκτός ΗΠΑ. Τόσο μαθητές όσο και γονεις είναι ευπρόσδεκτοι να την παρακολουθήσουν.

Description (EN) :

The Presentation will highlight the benefits of the US Educational System, the College Application Process, as well as Financial Aid/Scholarships for International Students. Students (3rd Gymnasium to 2nd Lyceum) and parents are welcome to attend the presentation. 

Blacklight

Organizers: Bantis Athinodoros

Language: GR

Description (GR) :

Ελάτε να εξερευνήσουμε ένα από τα πιο συναρπαστικά κομμάτια του κόσμου της φυσικής: χρησιμοποιώντας ένα σκοτεινό θάλαμο θα πραγματοποιήσουμε ενδιαφέροντα πειράματα με black light σε ιδανικά προετοιμασμένες συνθήκες. Θέλετε να δείτε πώς παράγεται φώς σε σκοτεινό δωμάτιο χρησιμοποιώντας μόνο έναν φακό blacklight και σόδα; Κάντε την εγγραφή σας λοιπόν και ελάτε να συμμετέχετε σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα workshops του ACSTAC 2016!

Description (EN) :

Join us in exploring one of the most interesting parts of the world of physics: using a Dark Room we will execute experiments using black light in a specially prepared environment. Do you want to see how light is produced in a Dark Room using only a black light torch and soda? Then register now and you will have a chance to participate in one of the most interesting workshops of ACSTAC 2016!

Introduction to Arduino

Organizers: Argyrakis Panagiotis, Alexandris Dimitris

Language: EN

Description (GR) :

Έχετε ποτέ σκεφτεί πώς φτιάχνονται οι ηλεκτρονικές συσκευές που μας περιτριγυρίζουν; Η Λέσχη Ηλεκτρονικών & Προγραμματισμού του Κολλεγίου Ανατόλια παρουσιάζει το Arduino, μια πλατφόρμα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσετε οποιαδήποτε συσκευή φανταστείτε. Ελάτε στο Workshop μας και μάθετε τα βασικά γύρω από το Arduino, προγραμματήστε το και κατασκευάστε ηλεκτρονικά κυκλώματα με αυτό. Δεν είναι απαραίτητη καμία προηγούμενη γνώση προγραμματισμού ή ηλεκτρομικών!

Description (EN) :

Have you ever wondered how the electronic devices around us are made? The Electronics & Programming Club of Anatolia College presents Arduino, a platform with which you can make any electronic device you can imagine. Join our workshop and learn the basics around Arduino, program it and make electronic circuits with it. No prior knowledge of programming or electronics is required!

Cryptology Workshop

Organizers: Kartsidis Panagiotis, Karagianidis Kostas

Language: GR 

Description (GR) :

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στα βάθη του κόσμου των μυστικών, όπου εμπλέκονται κατάσκοποι, Βασιλιάδες και Βασίλισσες, τεράστιες στρατιές, η ανθρώπινη εφευρετικότητα, και τα μαθηματικά. Ξετυλίγουμε το κουβάρι της ιστορίας από την σκυτάλη των αρχαίων Ελλήνων, μέχρι τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα.

Description (EN) :

An exciting journey to the depths of a world of secrecy, where human ingenuity, spies, Kings&Queens, massive armies and mathematics all blending together. From the ancient scytale of the Greeks, we unravel the thread of history leading us to the creation of modern computers and mobile phones. 

Βιοηθική: Εύθραυστες ισορροπίες στη κλινική χρήση των ανθρώπινων βλαστοκυττάρων

Organizers: Deligiannidis Panagiotis

Language: GR

Description (GR) :

Ένα ζωντανό debate σχετικά με τη χρήση βλαστοκυττάρων σε κλινικές εφαρμογές. Η επιτροπή βιοηθικής θα πραγματοποιήσει μια ανοιχτή συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει αν θα επιτρέψει τη χρήση ανθρώπινων εμβρυονικών βλαστοκυττάρων για κλινική δοκιμή στη θεραπεία τραυμάτων της σπονδυλικής στήλης. Τα μέλη της επιτροπής καθώς και μέλη του κοινού θα συμμετέχουν στη ζωντανή διαδικασία εκφράζοντας απόψεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της λογικής αλλά και του συναισθήματος.

Description (EN) :

A live debate on the use of stem cells in clinical applications. The Committee on Bioethics will hold an open session in order to decide whether to allow the use of human embryonic stem cells for clinical trials on treating injuries of the spine. The members of the Committee, as well as members of the audience, will participate in a live discussion and will voice their views, which cover the whole spectrum between logic and emotion.

Ας σπάσουμε τον πάγο! «Σεξουαλική Υγεία από την Ιατρική σκοπιά»

Organizers: Kyriakou Andreas, Dervenis Panagiotis, Mpoureka Irini, Orfanidis Sotiris, Passa Anthippi, Liampas Evangelos, Trikalopoulos Ploutarxos, Anagnostou Grigoris, Pistiolas Georgios, Mavrantoni Evangelia

Language: GR

Description (GR) :

Η σεξουαλική υγεία αποτελεί βασικό στοιχείο της σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης των νέων. Οφείλετε να γνωρίζετε τους κινδύνους που κρύβει η σωματική και σεξουαλική επαφή και πως να προφυλαχτείτε. Ελάτε να συζητήσουμε από την Ιατρική οπτική γωνία και να λύσουμε τις απορίες και την περιέργειά σας!

Description (EN) :

Sexual health is a key element of physical and mental development of youth. You should acknowledge the risks involved in physical and sexual contact and how to protect yourselves. We will discuss from the Medical perspective and solve your questions and curiosity!

Read More

Head Reviewers

Elena Antonakou, Anatolia College

Despina Avramidou, Anatolia College

Vasso Barba, Anatolia College

Adonis Chrysos, Anatolia College

Elsa Exintaveloni, Anatolia College

Vangelis Goulis, Anatolia College

Eleni Hatzimavroudi, Anatolia College

Maria Karagkouni, Anatolia College

Myrto Katsigianni, Anatolia College

Iro Koliakou, Anatolia College

Sissy Kyriakidou, Anatolia College

Thanasis Papadimitriou, Anatolia College

Maria Tsaousidou, Anatolia College

Dr. Sofia Vassilikioti, Anatolia College

Villy Zacharopoulou, Anatolia College, Aristotle University of Thessaloniki 

Reviewers

Maria Anastasiadou, Anatolia College

Maria Apostolidou, Democritus University of Thrace

Eleni Armaou, MEF International School Istanbul

Leonidas Bakouros, Aristotle University of Thessaloniki

Athinodoros Bandis, Anatolia College

Eftyxia Belevesli, Anatolia College

Panagiota Chatzopoulou, American Farm School

Panteleimon Chryskos, Aristotle University of Thessaloniki

Alexia Dara, Anatolia College

Alexandros Daskalopoulos, Anatolia College

Mata Donikis, Universite Libre de Bruxelles

Vasilis Drimtzias, 1st GEL Igoumenitsa

Eliani Economou, Aristotle University of Thessaloniki

Anna Eleftheriadi, Athens College

Vasiliki Evangelopoulou, Aristotle University of Thessaloniki

Antonis Fourfaro, 4th GEL Alexandoupoli

Stylianos Friligkos, 1st Experimental GEL "Manolis Andronikos"

Evangelos Iatrou, Aristotle University of Thessaloniki

Mary Kalamaki, Aristotle University of Thessaloniki/ACT

Maria-Sofia Kalogeropoulou, Athens College

Natasa Kalogiouri, University of Athens

Konstantinos Kalourektis, EK Livadia

Dimitris Karatzas, Delasalle

Konstantina Katsimeni, Anatolia College

Evangelos Koltsakis, Kallitechniko School Ampelokipoi

Dimitris Konetas, GEL Eleousas

Elli Konstantinidou, Anatolia College

George Konstantopoulos, Aristotle University of Thessaloniki

Maria Kotzasarlidou, Aristotle University of Thessaloniki

Ioannis Koutalios, 1st Experimental GEL "Manolis Andronikos"

Eleni Lazaridou, Anatolia College

Anthoula Maidou, 5th Gymnasium Thessaloniki

Panagiotis Manolopoulos, Erasmus University Rotterdam

Spyros Mavroforos, Anatolia College

Sotiris Michos, Aristotle University of Thessaloniki

Kleoniki Misirli, Aristotle University of Thessaloniki

Sofia Mitrousi, Anatolia College

Spyros Mitsios, Anatolia College

Nikolaos Moulios, 7th Gymnasium Athens

Victoria Myroni, 2nd Experimental Gymnasium Thessaloniki

Konstantina Nathanail, German School of Thessaloniki

Evangelia Natsika, Genesis School

Meletis Nigdelis, Aristotle University of Thessaloniki

Maria Papa, Athens College

Chris Papachristos, Technische Universität Eindhoven

Harris Papadopoulos, Anatolia College

Evgenia Papadopoulou, EPAL Axioupouli

Dimitra Papanikolaou, Aristotle University of Thessaloniki

Emmanouil Pediotakis, American Farm School

Konstantina Petkou, Democritus University of Thrace

Panagiotis Podiotis, University of Macedonia

Nikos Pyrgidis, Aristotle University of Thessaloniki

Sylvia Raftopoulou, Anatolia College

Emmanouil Rigas, Aristotle University of Thessaloniki

George Seferlis, Anatolia College

Giannis Seferlis, Anatolia College

Pandora Sifnioti, Costeas Geitonas School

Eleni-Ioanna Sotirakou, University of Patras

Sotiris Sotiriadis, 5th GEL Serron

Christos Spanos, Anatolia College

Anastasia Spanou, Anatolia College

Gesthimani Stefanidou, 1st GEL Xanthi

Dimitris Stoupis, Aristotle University of Thessaloniki

Panagiotis Syrgkanis, Anatolia College

Dimitris Tassis, Aristotle University of Thessaloniki

Polyxeni Tsea, University of Reading

Chrysoula Tsimperi, University of Ioannina

Anastasia Tsitouroudi, 1st Gymnasium Toumba

Georgia Tsoulfa, American College of Thessaloniki / CTY Greece

Efstratios Valakos, 1st Gymnasium Mytilene

Maria Vlachou, Athens College

Lydia Xanthakou, Anatolia College

Vasilis Zygouris, Costeas Geitonas School

Read More

ACSTAC Accreditations

ACSTAC is an Official Greek Ministry of Education Event.

short minedu 2tel

 

ACSTAC is supported by the City of Thessaloniki.

cityofthess

ACSTAC is supported by Aristotle University of Thessaloniki.

auth logo

ACSTAC is an Official CERN Event.

cern

ACSTAC is an Official EPS Event.

eps

ACSTAC is supported by ACT.

act logo